What are the Minot Afb, North Dakota Zip Codes for 2020, 2019


Primary Zip Codes for Minot Afb

Zip CodePrimary CitySecondary City
58704Minot AfbMinot Afb, Mafb, Minot A F B, Minot Air Force Base, Minot
58705Minot AfbMinot Afb, Mafb, Minot A F B, Minot Air Force Base, Minot

Cities sharing Zip Codes with Minot Afb

Zip CodePrimary CitySecondary CityMore Information
58704Minot AfbMafb
58704Minot AfbMinot A F B
58704Minot AfbMinot Air Force Base
58704Minot AfbMinot Minot population stats 
58705Minot AfbMafb
58705Minot AfbMinot A F B
58705Minot AfbMinot Air Force Base
58705Minot AfbMinot Minot population stats 

Relevant Related Information