What are the Leechburg, Pennsylvania Zip Codes for 2020, 2019


Primary Zip Codes for Leechburg

Zip CodePrimary CitySecondary City
15656LeechburgLeechburg, N North W West

Cities sharing Zip Codes with Leechburg

Zip CodePrimary CitySecondary CityMore Information
15656LeechburgN Leechburg
15656LeechburgNorth Leechburg
15656LeechburgW Leechburg
15656LeechburgWest Leechburg

Relevant Related Information